Dekret Arcybiskupa Metropolity Białostockiego o możliwości uzyskania odpustów w Roku Życia Konsekrowanego w Archidiecezji Białostockiej: PDF albo DOC.
Decyzja nr 2/368/2015 Konferencji Episkopatu Polski z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej. Powyższa Decyzja ma charakter obowiązujący i zawiera całkowity zakaz stosowania tej praktyki: PDF.
Ogłoszenia duszpasterskie

28.03.2015 r.

Aktualne ogłoszenia duszpasterskie z dnia 28 marca 2015 roku znajdują się pod tym adresem: Ogłoszenia duszpasterskie. Ponadto znajduje się tam rozpiska dotycząca całonocnej adoracji w Wielką Sobotę.

Spotkanie CL w Rzymie
14.03.2015 r.

7 marca 2015 r. w 60 rocznicę powstania ruchu Komunii i Wyzwolenie oraz 10 rocznicę śmierci założyciela ks. Luigi Giussaniego ponad 80 tysięcy członków Ruchu spotkało się na specjalnej audiencji z papieżem Franciszkiem. Lektura książek ks. Giussaniego wpłynęła mocno na moje życie - mówił Papież. Z Polski było ok. 100 osób. Była też delegacja Ruchu z naszej Parafii: ks. Proboszcz i rodzina Kozłowskich. Modlili się oni 8 marca w intencji całej Parafii na grobie św. Jana Pawła II.


>
Lektorat i Akolitat
25.02.2015 r.

21 lutego nasz parafianin alumn Tomasz Mnich przyjął z rąk Bpa Henryka Ciereszki posługę lektoratu, zaś 22 lutego alumn Sergiusz Matus z Białorusi przyjął posługę akolitatu.

Ważnym krokiem w drodze do kapłaństwa jest przyjęcie posługi lektora. Posługa ta wywodzi się już ze starożytności, jednak dziś ma trochę inne znaczenie. Biskup w czasie udzielania posługi lektora wręcza alumnowi księgę Pisma Świętego ze słowami: Przyjmij księgę Pisma świętego i wiernie przekazuj Słowo Boże, aby coraz mocniej działało w sercach ludzkich. Od tego momentu alumn może czytać Słowo Boże w liturgii, a także staje się pomocnikiem biskupa, kapłanów i diakonów w przekazywaniu tegoż Słowa ludziom, zwłaszcza przez przygotowywanie kandydatów do godnego przyjęcia sakramentów. Oprócz tego alumn - lektor ma prawo święcić w Wielką Sobotę pokarmy na stół wielkanocny.

Następny etap to właśnie posługa akolity. Jest ona udzielana zwyczajowo w połowie czwartego roku studiów. Ta posługa ma także swoje korzenie w starożytności chrześcijańskiej i łączy się ściśle z Eucharystią. Dziś akolita jest wzywany przede wszystkim do troski o służbę ołtarza, jak również przez przyjęcie tej posługi staje się nadzwyczajnym szafarzem Komunii Świętej. Akolita bowiem może, w razie potrzeby, pomagać kapłanowi w udzielaniu wiernym Komunii Św. oraz może ją zanosić do chorych. W czasie ustanawiania akolity Biskup, podając patenę z chlebem, wypowiada słowa: Przyjmij naczynie z chlebem do sprawowania Eucharystii i tak postępuj, abyś mógł godnie służyć Kościołowi przy stole Pańskim.

Polecamy alumnów Waszym serdecznym modlitwom.

60 lat wspólnoty Komunia i Wyzwolenie
25.02.2015 r.

Bp henryk Ciereszko sprawował w naszym Kościele uroczystą Eucharystię z okazji 60-lecia wspólnoty Komunia i Wyzwolenie.

Festiwal Rodziny w Archidiecezji Wileńskiej
05.02.2015 r.

10 stycznia br. odbył się w Archidiecezji Wileńskiej po raz pierwszy Festiwal Rodziny. To międzynarodowe wydarzenie zgromadziło jako prelegentów wielu wybitnych profesorów i wykładowców z całego świata, wśród nich także naszego Księdza Proboszcza prof. dr. hab. Adama Skreczkę. Wygłosił on wykład „Czy troska małżonków o siebie nawzajem pomaga w wychowaniu dzieci” wskazując m. in. na to, że „gdy dziecko przychodzi na świat uzyskuje prawo do przynależności, jest czyjeś, otrzymując w ten sposób swoje miejsce w RODZINIE. Przynależność ta stwarza więź między rodzicami i dzieckiem. Siła tej więzi może niejednokrotnie zadziwiać. […] To, co łączy rodziców i dzieci jest naprawdę nierozerwalne”.

Jest to wielka radość i duma dla naszej Wspólnoty Parafialnej, że miała swój udział w tak ważnym i prestiżowym wydarzeniu w Osobie swojego Pasterza. Szczersza relacja w języku litewskim oraz nagranie z wykładu Księdza Proboszcza po polsku są dostępne POD TYM LINKIEM.

Msza św. na zakończenie Tygodnia Ekumenicznego
29.01.2015 r.

Arcybiskup Metropolita Edward Ozorowski przewodniczył 25 stycznia br. Eucharystii w intencji jedności chrześcijan, którą odprawiono na zakończenie Tygodnia Powszechnej Modlitwy o Jedność Chrześcijan w naszej parafii. Homilię podczas Mszy św. wygłosił Abp Jakub, Ordynariusz Prawosławnej Diecezji Białostocko-Gdańskiej.
Szersza relacja z tego wydarzenia na stronie Archidiecezji Białostockiej.



5 rocznica Matek w modlitwie
28.01.2015 r.

24 stycznia br. o godzinie 11:00 Abp Edward Ozorowski, Metropolita Białostocki, sprawował w naszym kościele parafialnym uroczystą Eucharystię w 5 rocznicę powołania do życia w Polsce wspólnoty Matki w modlitwie. Licznie zgromadziły się na niej matki z całej archidiecezji, zaangażowane we Wspólnotę, oraz księża odpowiedzialni.
W homilii Arcybiskup wskazywał m. in. na to, że słowo mama jest niezwykłe, ponieważ choć składa się z dwóch podwojonych liter, to gdyby je złożyć w innej kolejności, np. mm i aa, to nie miałyby żadnego sensu, a tak tworzą słowo niosące niezwykłą moc i miłość: mama. Ukazał też drugi człon nazwy wspólnoty, modlitwę, jako niezwykły proces naszego zwracania się ku Bogu używając do tego przykładu Modlitwy Pańskiej i próśb w niej zawartych. Po Eucharystii wszyscy spotkali się na wspólnym świętowaniu w Domu Parafialnym.
Szerzej o wspólnocie można przeczytać w naszej zakładce u góry: „Grupy parafialne” --> „Matki w modlitwie”.



Modlitwa za prześladowanych chrześcijan
14.01.2015 r.

Zapraszamy wszystkie Ruchy i Wspólnoty działające przy naszej Parafii do modlitwy za prześladowanych chrześcijan w ramach Tygodnia Ekumenicznego. Wspólna modlitwa rozpocznie się 24 stycznia Eucharystią pod przewodnictwem Abp. Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego, o godzinie 18:00 w Białostockiej Katedrze. Następnie odbędzie się czuwanie modlitewne wspólnot w kinie Ton. Szczegóły na plakacie po prawej stronie. Zachęcamy do włączenia się!

Niedziela Świętej Rodziny
02.01.2015 r.

W Święto Świętej Rodziny 28 grudnia 2014 r. 15 Małżeństw z naszej Parafii odnowiło uroczyście przysięgę małżeńską. Była to doskonała okazja do przypomnienia małżonkom o ich powołaniu do świętości, do której mają razem dążyć, budując dom życia na fundamencie miłości, wierności, uczciwości małżeńskiej i nierozerwalności. Zasady te, jeśli są zachowywane w małżeństwie, czynią małżonków szczęśliwymi i spełnionymi w ich życiowym zadaniu. Z serca wszystkim ubiegłorocznym Jubilatom gratulujemy i wypraszamy Boże Błogosławieństwo na każdy kolejny dzień wspólnej wędrówki.



Spotkanie Członków Żywej Drogi Krzyżowej
25.12.2014 r.

W piątek 2 stycznia Nowego Roku 2015 po Mszy Świętej o godzinie 18:00 zapraszamy członków Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej i wszystkich parafian na comiesięczną Drogę Krzyżową. Do modlitwy zaprosimy Maryję, matkę Jezusa, by w Nowym Roku wypraszała nam i naszym rodzinom obfite zdroje łask i Boże błogosławieństwo. Po zakończonej Drodze Krzyżowej zapraszamy wszystkich na Opłatek Wspólnoty Żywej Drogi Krzyżowej w sali katechetycznej.

Diecezjalny Dzień Skupienia Rycerstwa Niepokalanej
21.12.2014 r.

15 listopada 2014r. Rycerze Niepokalanej przeżywali Diecezjalny Dzień Skupienia w parafii Świętego Maksymiliana w Białymstoku. Obecni byli przedstawiciele 10-ciu wspólnot (56 osób).
Spotkanie odbyło się pod hasłem; „Maryjne wezwanie do nawrócenia”.

Asystent Diecezjalny MI ks. Jerzy Szyryngo wygłosił konferencję o nawróceniu: „Pierwszym i podstawowym warunkiem do nawrócenia jest pokuta i modlitwa. Maryja, jako Matka Kościoła w każdym objawieniu wzywa swoje dzieci do modlitwy różańcowej i pokuty. Bóg przez kolejne wydarzenia przygotowywał Maryję do roli Matki Kościoła. Ważną cechą Maryi było zapisanie w Sercu i rozmyślanie o Bożych sprawach. Fundamentalnym celem rycerzy jest na wzór Maryi wsłuchiwać się w Słowo Boże i rozważać Je. Dobry rycerz powinien umieć słuchać innych, aby dotrzeć do pragnących nawrócenia”.

Drugą konferencję pt. „Nawrócenie i zobowiązania w rodzinie”, oraz dyskusję na ten temat poprowadził ks. Adam Skreczko: „Zadaniem rodziny, szczególnie rodziców, jest wzajemne uświęcenie i wzrost wiary wszystkich członków, którą otrzymujemy na chrzcie świętym. Bardzo ważne jest potraktowanie małżeństwa , jako drogi do świętości.
Pomocą Bożą powinno być życie Świętej Rodziny, jako wzór dla naszych rodzin. Mamy naśladować cechy Józefa i Maryi: wiarę, nadzieję i miłość”.

Ks. Skreczko w homilii mówił o sile modlitwy w życiu św. Maksymiliana. Mówił również o modlitwie wytrwałej i natrętnej, którą można osiągnąć zmianę woli Bożej: „Silna modlitwa łączy się z wiarą, że Bóg nas wysłucha. Modlitwa wysłuchana, to modlitwa zgodna z wolą Bożą”.



Niedziela Powołaniowa
14.12.2014 r.

W III Niedzielę Adwentu, zwaną Gaudete, gościliśmy w naszej Parafii alumnów z Archidiecezjalnego Wyższego Seminarium Duchownego w Białymstoku wraz z Ojcem Duchownym ks. dr. Dariuszem Sokołowskim w ramach niedzieli powołaniowej. Modlili się oni z nami podczas Eucharystii, prowadzili śpiewy, a przede wszystkim dzielili się radością z kroczenia na drodze powołania kapłańskiego. Ponadto zachęcali do zapisania się do Grona Przyjaciół Seminarium, które otacza troską modlitewną dzieło powołań i powołanych. Wspólnota ta zawiązała się przy naszej Parafii, a opieki nad nią podjął się Ksiądz Proboszcz. Polecając alumnów i moderatorów AWSD modlitwom zachęcamy do podjęcia tego wysiłku systematycznej modlitwy w intencji powołań i dziękujemy naszym drogim Gościom za ich ubogacającą obecność wśród nas!



Próba oświetlenia wieży parafialnej
11.10.2014 r.

9 października br. miała miejsce próba nowego oświetlenia naszego Kościoła Parafialnego, a dokładniej wieży. Górując nad okolicą będzie to drugi co do wysokości najwyższy punkt o charakterze religijnym w Białymstoku. Rozświetlając morki nocy nasza wieża, o głębokiej symbolice teologicznej, będzie przywoływała dwa najważniejsze momenty w historii Zbawienia: Wcielenie, jako Gwiazda Betlejemska, i Odkupienie, jako Krzyż. Mamy nadzieję, że oświetlenie zostanie uruchomione na stałe 1 listopada.



Obłóczyny alumnów
29.09.2014r.

26 września br. alumn pochodzący z naszej parafii, Tomasz Mnich, podczas uroczystej Eucharystii pod przewodnictwem Bp. Henryka Ciereszki po raz pierwszy przywdział strój duchowny. Od momentu obłóczyn staje się on strojem obowiązującym alumna. Módlmy o wszelkie łaski potrzebne mu na drodze ku Chrystusowemu Kapłaństwu.

Prace przy wieży
21.09.2014r.

Rozpoczęliśmy czyszczenie, a następnie malowanie wieży naszego kościoła. Jest to praca na dość znacznej wysokości. Wieża kościoła w formie gwiazdy przechodzącej w krzyż, czyli Wcielenia zmierzającego do Odkupienia, odmalowana i odpowiednio oświetlona, górując nad okolicą, będzie stale przyzywała do nawrócenia.

Pielgrzymka do świętej wody
07.09.2014r

Przedłużeniem radości i świętowania wspomnienia Patrona naszej Parafii była pielgrzymka i spotkanie integracyjne w Świętej Wodzie w niedzielę, 17 sierpnia. Po Mszy Świętej o godzinie 15:00 miało miejsce spotkanie integracyjne i piknik parafialny. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przybyli, by we wspólnocie dzielić się sobą z innymi

Odpust w parafii - 14 sierpnia
07.09.2014r.

Dnia 14 sierpnia nasza Parafia przeżywała Uroczystość Odpustową . Przez cały dzień Słowo Boże głosił do nas ks. Bogusław Urban, Dyrektor Administracyjny Seminarium Białostockiego. Uroczystej koncelebrze o godzinie 18:00 przewodniczył zaś Abp Senior Stanisław Szymecki. Po uroczystej Mszy św. miał miejsce krótki koncert muzyki sakralnej w wykonaniu Urszuli Bardłowskiej, naszego organisty Karola Czyżewskiego oraz Janusza Dutkowskiego. Przedłużeniem świętowania było spotkanie przy cieście i kawie w Zakątku Kolbego.

Pożegnanie ks. Andrzeja Bojarzyńskiego
07.09.2014r

Wolą Abp. Edwarda Ozorowskiego, Metropolity Białostockiego, z pracy w naszej Parafii, po trzech latach, został odwołany ks. Andrzej Bojarzyński. W uroczystość odpustową dziękowaliśmy dobremu Bogu za dar Jego kapłaństwa. Wszystkie grupy i stowarzyszenia działające na terenie Parafii skierowały swoje słowo wdzięczności za posługę ks. Andrzeja. Życzymy Mu, by Jego kapłańskie świadectwo fascynowało kolejnych do których został posłany. Życzymy takiego świadectwa, które się nie kończy z chwilą odejścia, świadectwa, które nie przemija z wiekiem, nie słabnie, nie robi się mniej świeże, wiecznej młodości życzymy, w kapłaństwie.

Zakątek kolbego
31.08.2014r.

Od kilku tygodni przy Kościele, po mszach niedzielnych, otwarta jest specjalna sala - Zakątek Kolbego.
Serdecznie zapraszamy po każdej Mszy św. na kawę, herbatę i ciasto pieczone przez naszych Parafian. Zatrzymujmy się na chwilę i spotkajmy, porozmawiajmy, podzielmy się z naszymi braćmi i siostrami tym, czym żyjemy. Oby parafia stawała się naszym drugim domem.

Nowe organy w parafii
13.08.2014r

Przed uroczystością odpustową Św. Maksymiliana (13.08) zostały zakupione do naszego kościoła nowe organy firmy ROLAND. Kosztowały 8.500 zł. Ofiary na pokrycie kosztów zakupu organów można złożyć osobiście w zakrystii lub na tacę w najbliższą niedzielę 17 sierpnia b.r..

Odpust w parafii
12.08.2014r.

Odpust w parafii jest wydarzeniem, na które czeka się z kilku powodów. Przede wszystkim jest to okazja do dziękowania Panu Bogu za świętego patrona, opiekuna miejsca, w którym oddaje się mu cześć. Po drugie odpust jest zaproszeniem do wspólnego świętowania, a więc – zgodnie ze słowami Paula Evdokimova – do trwania w radości.

Z okazji wspomnienia Świętego Maksymiliana, powstała podstrona "Nasz patron". Zachęcamy do zapoznania się z historią patrona naszej parafii, oraz do modlitwy.


Kalendarz liturgiczny



Modlitwa za wstawiennictwem
Św. Maksymiliana Marii Kolbego:

Boże, który nieustannie wspierasz rodzinę ludzką swoim błogosławieństwem i dajesz jej wzory świętości, prosimy Cię, abyśmy wiernie naśladowali wzór Świętego Ojca Maksymiliana i przez szczególne oddanie Niepokalanej szerzyli Królestwo Chrystusowe.

Święty Ojcze Maksymilianie, który z miłości oddałeś życie dla ocalenia bliźniego, w imię tej miłości wspomóż mnie swoim wstawiennictwem i uproś mi łaskę...,
o którą pokornie proszę.

Ojcze nasz... Zdrowaś Maryjo...

O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie.